Statystyki
Uaktualnienie: 23 dni temu
Jeżeli polubiłeś tę stronę,
wypełnij, proszę, formularz.
Polecane strony

Dlaczego wciąż brak nam pieniędzy?

Tworzenie nowego pieniądza

Pytanie: Gdy bank otrzymuje (od rządu) obligację wartą $1.000.000, powstają nowe pieniądze lub ich równoważniki na sumę miliona dolarów?
Towers: Tak.

Pytanie: Czy naprawdę powstaje milion dolarów nowych pieniędzy?
Towers: Tak jest. (str. 238)

Pytanie: Zatem obecnie Bank Kanady kupuje nasze złoto faktycznie za emitowanie przez siebie banknoty — które są niewymienialne na złoto — w istocie używając do tego drukowanych pieniędzy ... do kupowania złota?
Towers: Taka jest ogólnoświatowa praktyka... (str. 283).

Pytanie: Gdy zezwalacie sieci banków handlowych na emitowanie depozytów bankowych — polegające na praktyce używania czeków — zezwalacie faktycznie bankom na emitowanie rzeczywistego równoważnika pieniądza, czy tak?
Towers: Depozyty bankowe są w tym znaczeniu faktycznie pieniędzmi.

Pytanie: ... w istocie nie są to rzeczywiste pieniądze, lecz kredyt, rachunki księgowe, używane jako substytut pieniądza?
Towers: Tak.

Pytanie: Zatem upoważniamy banki do emitowania pieniądza zastępczego?
Towers: Tak, sądzę, że jest to bardzo dobre określenie bankowości (str. 285).

Pytanie: Czy może mi pan powiedzieć, dlaczego rząd, mając władzę tworzenia pieniądza, oddaje to uprawnienie prywatnemu monopolowi, a następnie to, co parlament może stworzyć samemu, pożycza za oprocentowaniem, doprowadzając do narodowego bankructwa?
Towers: ... zdajemy sobie oczywiście sprawę, że opłaty idą na pokrycie części kosztów operacyjnych banków, a w części na zysk od depozytów. Otóż, jeśli parlament chce zmienić sposób działania systemu bankowego, jest to niewątpliwie w jego mocy...(str.394)
Towers: Banki, oczywiście, nie mogą pożyczać pieniędzy swych depozytorów (str. 455).

Pytanie: Przyznał pan, że banki tworzą pieniądze.
Towers: Poprzez udzielanie pożyczek i inwestowanie, banki same dla siebie stwarzają aktywa. Stwarzają aktywa w postaci depozytów.

Pytanie: Zgodzi się pan z wyrażonym tu stwierdzeniem, że banki pożyczając, stwarzają środki płatnicze.
Towers: Tak.

Pytanie: Zatem zwiększenie o 500 milionów bankowych depozytów (od 1934 do 1938r.) nie miało żadnych skutków inflacyjnych?
Towers: Takie skutki nie wystąpiły. Nie było po temu, w tym okresie, sprzyjających okoliczności (str. 643)

Pytanie: W przypadku wojny nie byłoby żadnych trudności w zwiększeniu środków finansowych na tyle, na ile byłoby to konieczne dla obrony narodowej?
Towers: Do granic możliwości ludzkich i materialnych.

Pytanie: Jeśli ludzi i materiałów jest pod dostatkiem, nie ma żadnej trudności, przy obecnym systemie bankowym, w stworzeniu środków wymiany, koniecznych do uruchomienia ludzi i środków materialnych dla celów obrony kraju.
Towers: Tak jest.

Pytanie: Dlaczego więc, gdy mamy problem niszczący nas od wewnątrz, nie możemy użyć tej samej techniki... w każdym razie zgodzi się pan ze mną, że dopóki inwestowanie funduszów publicznych ogranicza się do polepszenia gospodarki kraju, samo to przez się nie może spowodować warunków inflacyjnych?
Towers: Tak, zgadzam się z tym, lecz muszę dodać, że dokonane w ten sposób inwestycje muszą być co najmniej tak produktywne jak alternatywne możliwe sposoby zaangażowania tych pieniędzy (str. 649).

Pytanie: Czy zgodzi się pan, że cokolwiek jest fizycznie możliwe i pożądane można umożliwić pod względem finansowym?
Towers: Niewątpliwie (str. 771)