Statystyki
Uaktualnienie: 23 dni temu
Jeżeli polubiłeś tę stronę,
wypełnij, proszę, formularz.
Polecane strony

Dlaczego wciąż brak nam pieniędzy?

Jedyne ograniczenie w udzielaniu pożyczek

Lipcowe wydanie Barch Banking z 1938 r. (pismo angielskich bankowców) stwierdza:
Spór o wskaźniki kredytowe jest zupełnie jałowy, ponieważ istnieje dostatecznie wiele autorytatywnych wypowiedzi, wykazujących wtajemniczonym, że banki tworzą kredyt bez ograniczeń.


Istnieje tylko jedno ograniczenie. "Rozsądna praktyka bankowa" ogranicza tworzenie kredytu do 9, 10 krotnej wartości posiadanej przez bank gotówki.

Chamber's Encyclopedia (1950) tom 2, str. 99, pod hasłem Bankowość i kredyt podaje:
Faktem jest, że pożyczki bankowe są traktowane tak jak pieniądz, co stanowi uzasadnienie stwierdzenia, iż 'pożyczki bankowe tworzą depozyty'. Tworzenie to ma miejsce, gdy wartość pożyczki wpisuje się na rachunek kredytowy klienta lub gdy stosuje się inną praktykę, polegającą na tym, że polecenie przekraczającej konto wypłaty jednego klienta staje się depozytem dla innego.


Czasopismo Economics of Enterprise (Ekonomia przedsiębiorstwa) z Davenport stwierdza:
Banki nie pożyczają swych depozytów, lecz poprzez zwiększanie kredytów, tworzą depozyty.