Cytat
Za każdym razem, gdy bank udziela nowej pożyczki tworzony jest nowy kredyt bankowy - nowy depozyt - całkowicie nowe pieniądze.
Graham F. Towers
Statystyki
Uaktualnienie: 24.12.2018
Jeżeli polubiłeś tę stronę,
wypełnij, proszę, formularz.