Cytat
Proces, w którym bank tworzy pieniądze, jest tak prosty, że umysł go odrzuca.
John Kenneth Galbraith
Statystyki
Uaktualnienie: 12.04.2020
Jeżeli polubiłeś tę stronę,
wypełnij, proszę, formularz.
Michael sierpień-wrzesień 2010

Kto korzysta z kryzysu finansowego

Ażeby zrozumieć, kto, bądź co spowodował kryzys finansowy, należy zastanowić się, kto z niego korzysta. Istnieje wiele instytucji i korporacji (każde osób indywidualnych), które zgromadziły miliardy dolarów, podczas gdy klasa ludzi średniozamożnych i klasy niższe poniosły olbrzymie straty materialne.

Poczynając od 2009 roku liczba miliarderów w Stanach Zjednoczonych wzrosła w ciągu kilku miesięcy z 793 do 1011, a fortuny tej garstki ludzi wzrosły z 2.4 biliona do 3.6 biliona... Ich połączony kapitał wzrósł o 50% wskutek kryzysu finansowego. Nie będzie to dla nas zaskoczeniem, jeśli przypomnimy sobie, jak rządy reagowały na kryzysy finansowe w przeszłości.

Obecnie 1% populacji kontroluje 70% wszystkich aktywów finansowych. Elita z Wall Street właśnie zamknęła księgi najbardziej dochodowego roku, pomimo czy też dzięki kryzysowi finansowemu.

Firmy, które są przedmiotem naszego zainteresowania otrzymały od podatnika zawrotną sumę przeszło 14 bilionów dolarów wsparcia, co równa się czekowi na sumę 46662 dolarów, które to czeki mogły, a raczej powinny być przekazane wszystkim mieszkańcom Stanów Zjednoczonych – mężczyznom, kobietom i dzieciom.

Bank Wells Fargo będąc w 2008 r. dofinansowany przez amerykańskiego podatnika, podwoił wynagrodzenie dla swojej kadry kierowniczej. Każdyz dyrektorów otrzymał średnio wynagrodzenie w wysokości przeszło 11 milionów dolarów w 2009 r., a np. dyrektor naczelny Wells Fargo John Stumpf zarobił w ubiegłym roku 21,3 miliona dolarów. Ani Wells Fargo, ani Bank of America niebędą płacić federalnych podatków za rok 2009-2010, choć ich zyski są niebotyczne. (W ubiegłym roku Bank of Amierica miał dochód w wysokości 3,6 miliarda dolarów, Bank Wells Fargo 4 miliardy, JP Morgan Bank 12 miliardów dolarów). A już prawdziwym skandalem jest zwrot podatków w wysokości 1,4 miliarda dolarów dla JP Morgan.

W sumie wszystkieinstytucje finansowe Stanów Zjednoczonychotrzymają 33 miliardy dolarów zwrotu podatkowego w roku fiskalnym 2009-2010.

Podatnicy Stanów Zjednoczonych będą musieli także spłacić dług obciążający Fannie Mae and Freddie Mac (Federal National Mortgage Association – Narodowe Federalne Stowarzyszenie Hipoteczne, przedsiębiorstwo sponsorowane przez rząd, zajmujące się kupnem hipotek, przetrzymywaniem ich, emitowaniem i sprzedażą papierów wartościowych gwarantowanych hipoteką). Całkowity dług obu banków jest oszałamiający i wynosi 5 bilionów dolarów!

Poprzedni minister finansów Stanów Zjednoczonych, Hank Paulson, powiedział ostatnio w Komisji Finansów Kongresu USA: „Zrobimy wszystko, co konieczne, aby mieć pewność, że te instytucje mają kapitał niezbędny do wywiązania się ze swoich obowiązków”. Obecny minister finansów, TimGeithner, przyznał, że amerykańscy podatnicy poniosą „bardzo znaczne” straty spowodowane dofinansowaniem banków.

Tak zwany skandal Banku Lehman Brothers był w rzeczywistości metodą stosowaną przez wszystkie wielkie firmy z Wall Street jako standardowa procedura operacyjna. Jest to typowe, że organizują oni przedsięwzięcie, które udaje wolne przedsiębiorstwo, kiedy w rzeczywistości jest to tylko manipulowany rynek.

Max Keiser, reporter finansowy, opisał te szalbierstwa finansowe na Wall Street następująco:

Kiedy odkryto, że Enron ukrywał dług w swoich zestawieniach bilansowych, żeby zyski, akcje i opcje na zakup akcji szły w górę, Wall Street zdecydowała, że nie mogą oni uzyskać wystarczających dochodów z tego świetnego tricku i widzimy więcej takich przypadków w każdym kwartale.

Jak to wygląda w praktyce? Według sprawdzonej metody dług jest usuwany z bilansu na czas kwartalnych raportów dochodowych, dochodowych, a następnie, tymczasowo, powtórnie wpisywany do zestawień bilansowych przedsiębiorstwa.

Były bankier szwajcarski, Bradley Birkenfeld, został osadzony w więzieniu, gdy doniósł władzom amerykańskim, że UBS AG Bank pomaga tysiącom Amerykanów ukryć ich aktywa na tajnych kontach szwajcarskich. UBS AG jest największym bankiem szwajcarskim. Wybuchł skandal, ale jedynym człowiekiem skazanym na więzienie był Birkenfeld.

Zanim Barack Obama wygrał wybory w stanie Iowa i zyskał popularność, był już finansowany przez Goldmana Sachsa. Obama powołał na urząd ministra finansów Stanów Zjednoczonych Tima Geithnera. W decydujących momentach dofinansowania banków Geithner pracował pod kierunkiem Hanka Paulsona (byłego prezesa banku Goldman Sachs) jako dyrektor tajnych operacji. Ten sam Obama nominował po raz wtóry na stanowisko prezesa Rezerwy Federalnej Bena Bernanke, pomimo jego umyślnych złych posunięć w czasie kryzysu ekonomicznego. W ciągu ostatnich paru lat Bank Rezerwy Federalnej otrzymał nawet dużo więcej władzy.

Anulowanie długów bankowych Vi Ransel nazwał „rezultatem umyślnej strategii; co Waszyngton wykonywał wiele, wiele razy, głównie w krajach Trzeciego Świata poprzez Organizacje Wolnego Handlu (FTO), Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF), Bank Światowy (WB) i Światową Organizację Handlu (WTO)”.

Na przełomie lat 2007–2008 elity finansowe podjęły decyzję wprowadzenia w życie restrykcji kredytu, co spowodowało zatrzymanie produkcji. Ponieważ bez nowego kredytu nie można niczego wyprodukować, nasza ekonomia chyli się ku finansowemu upadkowi. Po kryzysie następuje recesja, a następnie depresja. Historia przypomina nam, że depresja ZAWSZE prowadzi do wojny.

Oto jaskrawy przykład, jak manipulując historią można doprowadzić do wojny. Z pewnością to nie Bóg chce, żebyśmy się wyniszczyli nawzajem. My jesteśmy tylko uczestnikami tej historii. Tej zakłamanej historii, której uczy się także nasze dzieci.

Przedstawiamy poniżej niektóre rezultaty obecnej sytuacji ekonomicznej, która – logicznie rozumując – wiedzie do kompletnego upadku naszego systemu finansowego:

 • w marcu 2010 r. bezrobocie w USA wzrosło do 20%
 • Arizona zmniejszyła dotacje na szkolnictwo i służbę zdrowia dla biednych
 • miasto Kansas City zredukowało liczbę szkół do połowy
 • ludność jest zmuszona pożyczać pieniądze na żywność
 • małe miejscowości są zmuszone zmniejszyć dotacje na ochronę porządku publicznego – w przeciwnym wypadku zbankrutują
 • wydatki na pomoc socjalną przewyższają dochody
 • w Los Angeles zwolniono 5200 nauczycieli
 • Boston zmniejsza liczbę domów kultury i bibliotek
 • młodzi ludzie pozostają bez zatrudnienia wskutek upadającego rynku pracy
 • liczba samobójstw w USA drastycznie wzrasta
 • w Detroit zostanie zamkniętych ponad 40 szkół
 • Chiny straciły 2,4 miliona miejsc pracy
 • w USA przewidziane jest zajęcie 13 milionów obciążonych nieruchomości do 2014 r.
 • 29 stanów jest na krawędzi bankructwa; Kansas i Vermont są najnowszymi dłużnikami ubezpieczeń od bezrobocia. Liczba stanów wzrośnie do 40
 • bez pomocy federalnej, stany zredukują opiekę medyczną (Medicaid)
 • 702 banki o całkowitej sumie aktywów wynoszącej 400 miliardów dolarów są zagrożone bankructwem, mówi FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation – Federalna Korporacja Depozytów Ubezpieczeniowych)
 • 180 milionów Amerykanów żyje dziś od wypłaty do wypłaty
 • Stany Zjednoczone mają największą liczbę więźniów na świecie
 • Kongres USA godzi się na wygaśnięcie zasiłków dla bezrobotnych

Przed Rewolucją Amerykańską Thomas Jefferson napisał następujący dokument:

Rządy są ustanawiane dla ludzi i czerpią swoją własną siłę z przyzwolenia rządzonych. Ilekroć jakakolwiek forma rządu staje się destrukcyjna, obywatele mają prawo go zmienić bądź obalić, i założyć nowy rząd, opierając jego fundament na takich zasadach i organizując jego władzę w taki sposób, jaki według nich wpłynie najprawodopobniej na ich bezpieczeństwo i szczęśliwość. W rzeczywistości rozwaga nakazuje, aby rządy o długiej tradycji nie były zmieniane wskutek błahych i przejściowych powodów; zatem doświadczenie wskazuje, że raczej ludzkość jest skłonna cierpieć, podczas gdy złoczyńcy są zdolni potem odzyskać równowagę przez obalenie form, do których przywykli. Ale gdy długi łańcuch nadużyć i uzurpacji, prześladując niezmiennie ten sam Obiekt przejawia zamiar podporządkowania go absolutnemu despotyzmowi, jest ich (ludzi) prawem, i jest ich obowiązkiem obalić taki rząd i zabezpieczyć nowych strażników dla ich własnego bezpieczeństwa w przyszłości.

Oczywiście, Pielgrzymi św. Michała nie są zwolennikami fizycznej rewolucji, ale rewolucji idei. Uczymy ludzi zasad nauki społecznej Kościoła zastosowanej w doczesnym porządku przez filozofię Kredytu Społecznego. Idea Kredytu Społecznego opracowana przez Clifforda Hugh Douglasa, a nauczanai rozpropagowana przez Louisa Evena oraz Instytut Louisa Evena dla Sprawiedliwości Społecznej ma na celu stworzenie społeczeństwa sprawiedliwego, opartego na poszanowaniu godności ludzkiej. Kredyt Społeczny wprowadzi uregulowany i sprawiedliwy system ekonomiczny, nadzorowany i przeznaczony dla ludzi, przez ludzi.

Bez względu na opozycję mediów, które są najniebezpieczniejszą bronią wymierzoną przeciwko ludzkości, bronią, która zaćmiła, wyizolowała i stłumiła różnice poglądów i zrozumienie istoty naszych obecnych tyrańskich sił, Pielgrzymi św. Michała będą na bieżąco informować i przekazywać społeczeństwu prawdę. Kontynuujmy więc walkę o sprawiedliwość w imię Niepokalanej Maryi Panny i św. Michała Archanioła.

Jacek Morawa
Zauważyłeś/aś literówkę lub błąd ortograficzny? Powiadom o tym...

0 komentarzy | skomentuj
Skomentuj
Treść
Podpis
E-mail (nie będzie widoczny)
Antybotdziewięć dodać trzy = (liczba/cyfra)