Cytat
Bunt prze­ciw ty­ranom to posłuszeństwo Bogu.
Thomas Jefferson
Statystyki
Uaktualnienie: 16.06.2019
Jeżeli polubiłeś tę stronę,
wypełnij, proszę, formularz.
Dodano 2012-12-29 12:13
Michael sierpień-wrzesień 2000

Kto jest właścicielem? Kto jest złodziejem?

Gilberte Côté-Mercier
Gilberte Côté-Mercier

Podstawa pieniędzy

Pieniądze są emitowane, dlatego że wytwarzane są towary, prawdziwe towary odpowiadające prawdziwym potrzebom. W przeciwnym razie nie ma powodu dla istnienia pieniędzy, gdyż pieniądze istnieją w celu nabywania produktów.

Gdy pieniądze są emitowane, kiedy nie ma produktów, lub gdy nikt nie chce istniejących produktów, wówczas te nowe pieniądze są bezużyteczne, ponieważ nic za nie nie można kupić.

Podstawą zdrowych pieniędzy są istniejące produkty, które są poszukiwane przez konsumentów.

Do kogo należą pieniądze?

Produkty są wytwarzane przez producentów. Ponieważ są poszukiwane przez konsumentów, dlatego mogą być sprzedawane.

Nowe pieniądze są emitowane, dlatego że są producenci, którzy wytwarzają produkty i konsu­menci, którzy poszukują tych produktów.

Jeżeli sprawy tak się dziś nie przedstawiają, to dlatego że obecny system jest nieuporządkowany. To, co tutaj wyjaśniamy to uporządkowany system, w którym pieniądze spełniają swoją funkcję.

Wyobraźmy sobie kraj z ludźmi, którzy pracują i produkują rzeczy i z ludźmi, którzy chcą te rze­czy. Obok tego systemu produkcyjnego jest ma­szyna albo prasa drukarska, która emituje pieniądze w tym celu, żeby nowe produkty mogły trafić do tych, którzy ich potrzebują.

Do kogo należą te nowe pieniądze?

Te nowe pieniądze, wyemitowane przez ma­szynę, oczywiście nie należą do pracownika, który obsługuje maszynę. W dzisiejszym świecie ta ma­szyna, która emituje pieniądze składa się z kilku tylko rzeczy: pióra i atramentu.

Co więcej, pieniądze wyemitowane przez ma­szynę nie są realnym bogactwem, lecz biletem, który reprezentuje produkty, które muszą krążyć. Obieg towarów zależy od producentów i od kon­sumentów, którzy są częścią zorganizowanego społeczeństwa.

Nowe pieniądze mogą należeć tylko do tych, którzy są odpowiedzialni za obieg towa­rów, mianowicie do samego społeczeństwa, wszystkich jego członków.

Raz wyemitowane do obiegu nowe pieniądze należą do tych, którzy mają je w swoich portfelach. Niektórzy mają więcej, niektórzy mniej.

Ale żadna jednostka lub jakaś specjalna grupa nie może rościć sobie prawa bycia wła­ścicielem nowych pieniędzy, które wychodzą z drukarni. Te nowe pieniądze należą do całego społeczeństwa, a nie do jakiejś szczególnej jednostki lub grupy. Te nowe pieniądze muszą być więc rozdzielone pomiędzy wszystkich członków społeczeństwa.

Wielcy producenci zgromadzą więcej pienię­dzy, kiedy dostaną się one do obiegu wśród kon­sumentów. Lecz wpierw te nowe pieniądze muszą być równo rozdzielone pomiędzy wszystkich oby­wateli.

Ci, którzy kradną nowe pieniądze

Obecnie istnieje specjalna grupa, która po­siada przywilej obsługiwania tej maszyny, która emituje pieniądze. I ta grupa rości sobie prawo do posiadania wszystkich nowych pieniędzy, wyemi­towanych przez maszynę.

Tak, jakby np. kierowca autobusu uważał, że posiada autobus, ponieważ go prowadzi lub ktoś uważałby, że dlatego posiada kościół, ponieważ uruchamia w nim dzwony.

Obecnie to bankierzy obsługują maszynę, która emituje nowe pieniądze. Oni roszczą sobie prawo do posiadania tych nowych pieniędzy. Oni nawet pożyczają je na procent, czerpiąc z tego dla siebie profit i wycofują i lik