Cytat
Jeżeli ludzie w kraju rozumieliby naszą bankowość i system monetarny, wierzę, że przed jutrzejszym rankiem wybuchłaby rewo­lucja.
Henry Ford
Statystyki
Uaktualnienie: 12.04.2020
Jeżeli polubiłeś tę stronę,
wypełnij, proszę, formularz.
Dodano 2013-03-17 15:50
Michael styczeń-luty 2013

Podatek dochodowy to rabunek w biały dzień

Pracownicy tworzą bogactwo kraju. Banki prowadzą księgowość finansową umożliwiając obywatelom wymianę bogactwa. Ta księgowość finansowa to pieniądze.

Obywatele kraju są prawnie właścicielami bogactwa, które tworzą. Lecz banki kradną im to bogactwo. Banki mianują się właścicielami pieniędzy, które tworzą. Banki zapisują jako swój majątek (aktywa) to, co powinno być majątkiem społeczeństwa, majątkiem kraju. W tym samym czasie zapisują jako długi (pasywa) kraju całe jego bogactwo. Ta operacja odbywa się, gdy banki udzielają kredytu opartego na bogactwie i kiedy zapisują ten kredyt po stronie długów pożyczkobiorców, którymi są osoby prywatne, przedsiębiorstwa i rządy.

Banki kradną majątek kraju, należący do obywateli, przez zapisywanie tego majątku w swoich księgach finansowych, jako swojego kredytu udzielanego obywatelom i jako długów kraju. Banki kradną kredyt społeczeństwa. Kradną one kredyt społeczny.

Banki są fałszerzami pieniędzy. Praktykują one fałszywą księgowość monetarną. Kradną narodowy majątek, zapisując go po stronie zobowiązań kraju. To ustanawia dług narodowy i tworzy oszustwo podatków.

Banki mogą przeprowadzać te złodziejskie operacje, ponieważ wszystkie pieniądze tworzą one w formie pożyczek dla osób indywidualnych i rządów. Wszystkie pieniądze, przychodzące na świat w kraju, są tworzone przez banki w formie długu. Jest to pieniądz zadłużony. Banki powinny tworzyć pieniądze wolne od długu i umieszczać je po stronie „ma”, a nie po stronie „winien” – kraju.

Dług narodowy jest największym oszustwem i fałszerstwem w historii. Dług narodowy jest kapitałem narodowym, ukradzionym przez bank. Dług narodowy powinien zostać zamieniony na kapitał narodowy, kapitał społeczny, na kredyt społeczny.

Odsetki od długu powinny zostać zamienione na społeczne dywidendy (stały dochód dla każdego). W ten sposób znikną podatki, a zastąpią je dywidendy. Podatki, które są narzucone, kiedy moglibyśmy mieć dywidendę.

Louis Even
Zauważyłeś/aś literówkę lub błąd ortograficzny? Powiadom o tym...

0 komentarzy | skomentuj
Skomentuj
Treść
Podpis
E-mail (nie będzie widoczny)
Antybotosiem minus dziewięć = (liczba/cyfra)