Cytat
Wolność oznacza prawo do twierdzenia, że dwa i dwa to cztery. Z niego wynika reszta.
George Orwell
Statystyki
Uaktualnienie: 12.04.2020
Jeżeli polubiłeś tę stronę,
wypełnij, proszę, formularz.
Dodano 2013-07-23 17:12
Michael maj-czerwiec-lipiec 2013

Kredyt Społeczny to prawdziwy przełom

Kredyt Społeczny jest jednym z głównych osiągnięć XX w. w kwestii innowacji monetarnych. Rozwiązuje on problem ubóstwa i dotkniętej kryzysem ekonomii oraz zapewnia podstawowy dochód wszystkim ludziom. Odbiera monopol pieniężny kartelowi bankowemu bez centralizowania władzy w rękach państwa.

Kredyt Społeczny został przedstawiony przez majora Clifforda Hugh Douglasa, który w 1924 r. napisał książkę pod tym samym tytułem. Jego zasadnicza przełomowość w zakresie pojmowania ekonomii odnosi się do tak zwanej „luki” lub twierdzenia A + B. Jest to luka pomiędzy całkowitym dochodem a całkowitą wartością produkcji. Ta ostatnia jest zawsze wyższa niż całkowity dochód. W rezultacie społeczeństwo nigdy nie posiada wystarczającego dochodu, by zakupić całą swoją produkcję. Prowadzi to nie tylko do kryzysu ekonomicznego i coraz większego długu zaciąganego, by zrównoważyć tę brakującą siłę nabywczą, ale motywuje także mocno przedsiębiorstwa do poszukiwania rynków zbytu gdzie indziej.

„Luka” jest zasadniczym pojęciem. Bezsprzecznie istnieje strukturalny brak siły nabywczej w ekonomii. Jest to na przykład fundamentalna część strukturalnego bezrobocia. Zobaczmy poniższy diagram określający ilościowo tę lukę.

Douglas zauważył również inną tendencję w gospodarce: automatyzację. Przewidział on czasy, kiedy wielu ludzi nie będzie już właściwie potrzebnych w procesie produkcji. Ludzie ci są nazywani przez naszych panów bezużytecznymi zjadaczami chleba, ale Douglas, będąc prawdziwym człowiekiem, rozumiał, że produkcja służy konsumpcji, a gospodarka istnieje nie inaczej, by wyżywić ludzi.

By załatwić problem, wystąpił on z wyjątkowo praktycznym i prostym rozwiązaniem: niech rząd emituje wolne od długu pieniądze, które zostaną wydane w obiegu przez ludzi. Każdy powinien otrzymać jednakową ilość pieniędzy, niezależnie od swojego dochodu czy pozycji majątkowej. Ilość wyemitowanych pieniędzy powinna wyrównać brakującą siłę nabywczą w gospodarce. Jeśli zostanie to wykonane prawidłowo, można to zrobić przy stabilnych cenach. Inflacja w zakresie rosnącej podaży pieniędzy służyłaby zakupowi produkcji, na co nie ma wystarczających, dostępnych środków i w ten sposób nie prowadziłaby do presji cenowej...

Kredyt Społeczny w porównaniu z Greenbackiem1

Greenback rozumiem jako wolną od długu papierową walutę wydawaną w obiegu przez rząd. Kredyt Społeczny jest bez porównania lepszy od Greenbacka jako sposób dostarczania waluty przez rząd. Fakt, że gotówka jest dostarczana ludności, by była ona wydawana w obiegu, nie tylko likwiduje ubóstwo i rozwiązuje problem luki, ale zapobiega także ogromnej centralizacji władzy państwa, która jest powiązana z Greenbackiem.

Kiedy rząd może drukować swoją własną gotówkę, nie można oczekiwać zbyt wiele dobrego. Prawda, jest to dużo lepsze, niż zezwolenie na to prywatnemu kartelowi, ale większość ludzi proponujących, żeby państwo drukowało swoje własne pieniądze, utożsamia to z myślą, że to społeczeństwo będzie drukowało swoje własne pieniądze. To według mnie wymaga nadzwyczajnej wyobraźni.

Rząd nie jest narodem. Jeśli jest mały i ograniczony, może być użyteczny. Ale jest on zawsze zagrożeniem. Trudno znaleźć w historii ludzkości rząd, który nie byłby we wszystkim kierowany przez ukrytą za sceną Plutokrację.

Prostym faktem jest to, że Kredyt Społeczny jest prawdopodobnie najbliższy myśli o ‚obywatelach drukujących swoje własne pieniądze’, jako że mogą oni sami je wydawać. Są to ICH pieniądze.

Rząd USA zaopatrzony w wolne od długu dolary byłby niewątpliwie gorszym zagrożeniem dla całego świata, niż rząd mocno zadłużony2. Na dodatek, jeśli rząd mógłby wydawać swoje własne pieniądze w obiegu, miałby bardzo silną motywację do mocnego zawyżania podaży pieniądza. Wydaje się, że tak się stało z pieniędzmi cesarza chińskiego, a także z kontynentalnymi dolarami Waszyngtona.

Konkluzja

Kredyt Społeczny był niewątpliwie olbrzymim przełomem. Jego analiza jest rozsądna. Jego rozwiązanie dostarcza podstawowego dochodu wszystkim, likwidując ubóstwo i niewolnictwo zarobków. Nie wzmacnia on rządu, ale społeczeństwo.

Może on być najlepszym sposobem dostarczenia waluty przez rząd. Z pewnością najlepsza jest waluta wolna od długu. Współcześni Kredytowcy Społeczni proponują kombinacje z wolnym od odsetek kredytem. Oczywiście podaż pieniądza oparta całkowicie na wolnym od odsetek kredycie wygląda także na bardzo realną możliwość.

Anthony Migchels

1greenback - zielony (potoczne określenie dolara) - [red].
2Nie ma na to dowodu, że rząd emitujący wolne od długu pieniądze byłby większym zagrożeniem dla świata, niż rząd zadłużony. Jeśli w obu przypadkach rządy te byłyby kontrolowane zza sceny, zagrożenie byłoby jednakowe. Jeśli natomiast rząd pracowałby dla dobra społeczeństwa i uniezależnił się w większym stopniu od nacisków zewnętrznych (jak to próbuje obecnie robić rząd Viktora Orbána na Węgrzech), wtedy zrównoważona emisja pieniędzy wolnych od długu przez taki rząd pozwoliłaby na uwolnienie się od lichwiarskich pożyczek prywatnych instytucji międzynarodowych (jak Bank Światowy czy MFW) i na stopniową likwidację długu. (przyp. red.)

Zauważyłeś/aś literówkę lub błąd ortograficzny? Powiadom o tym...

0 komentarzy | skomentuj
Skomentuj
Treść
Podpis
E-mail (nie będzie widoczny)
Antybotcztery plus dwa = (liczba/cyfra)