Cytat
Z chwilą kiedy naród traci kontrolę nad swoją walutą i kredytem, nie ma już znaczenia, kto uchwala prawa. Lichwa, gdy raz dojdzie do władzy, doprowadzi do ruiny każdy kraj. Dopóki rząd nie przejmie kontroli nad emisją pieniądza i kredytem rozumiejąc, że jest to jego najważniejszy i święty obowiązek, wszelka mowa o suwerenności parlamentu i demokracji jest daremna i próżna.
William Lyon Mackenzie King
Statystyki
Uaktualnienie: 24.12.2018
Jeżeli polubiłeś tę stronę,
wypełnij, proszę, formularz.

Finanse zdrowe i skuteczne

Wnioski

Kończymy to studium na temat systemu finansowego zdrowego i skutecznego. Nie dlatego, że temat został już wyczerpany, ale dlatego, że sądzimy iż czytelnikowi — albo lepiej studentowi — przybliżyliśmy do światła Kredytu Społecznego prawie wszystkie zagadnienia ekonomiczne, jakie mogą się wyłonić, z ich znacznymi często konsekwencjami gospodarczymi.

Zbliżyć do światła Kredytu Społecznego to znaczy uczynić tabula rasa z wszelkich ograniczeń czysto finansowych.

W Kredycie Społecznym zagadnienia czysto finansowe nie istnieją: ani dla urzeczywistnienia możliwości produkcyjnych kraju, ani dla całkowitego rozdzielenia owoców produkcji, o nikim — przy tym — nie zapominając.

I to bez potrzeby upaństwowienia jakiegokolwiek przedsiębiorstwa; bez utopijnego dążenia do wyrównania poziomów życia; bez wprowadzania rewolucji w ustalone sposoby produkcji i przekazywania produktów na rynek; nie znosząc wynagrodzeń tym, którzy przez swoje czynności przedsiębiorstw, producentów lub handlowców, uruchamiają środki produkcyjne i oferują bogactwo ludności.

Można dodać, że dzięki systemowi finansowemu odzwierciedlającemu rzeczywistość, jakim jest Kredyt Społeczny, tzw. kraje głodujące mogłyby korzystać z bogactwa krajów o wielkiej produkcji.

Usunięcie przeszkód czysto finansowych otwiera perspektywy rozwoju wzbogacającego wszystkich, wzbogacającego zarówno w dziedzinie kulturalnej, jak w dziedzinie materialnej, ale którego nie można osiągnąć przy wadach obecnego systemu finansowego.