Cytat
Bankowość została poczęta w niegodziwości i zrodzona w grzechu. Bankierzy są właścicielami Ziemi. Zabierzcie im ją, ale zostawcie im władzę tworzenia pieniędzy, a przy pomocy pociągnięcia pióra stworzą oni wystarczającą ich ilość, żeby kupić Ziemię z powrotem. Zabierzcie im tę ol­brzymią władzę, a wszystkie wielkie fortuny, takie jak moja, znikną i one powinny zniknąć, a wtedy życie na świecie stałoby się lepsze i szczęśliwsze. Ale jeżeli chcecie dalej być niewolnikami bankierów i płacić koszty swojego własnego niewolnictwa, pozwalajcie im nadal tworzyć pieniądze i kontrolować kredyt.
Sir Josiah Stamp
Statystyki
Uaktualnienie: 16.06.2019
Jeżeli polubiłeś tę stronę,
wypełnij, proszę, formularz.

Finanse zdrowe i skuteczne

Wnioski

Kończymy to studium na temat systemu finansowego zdrowego i skutecznego. Nie dlatego, że temat został już wyczerpany, ale dlatego, że sądzimy iż czytelnikowi — albo lepiej studentowi — przybliżyliśmy do światła Kredytu Społecznego prawie wszystkie zagadnienia ekonomiczne, jakie mogą się wyłonić, z ich znacznymi często konsekwencjami gospodarczymi.

Zbliżyć do światła Kredytu Społecznego to znaczy uczynić tabula rasa z wszelkich ograniczeń czysto finansowych.

W Kredycie Społecznym zagadnienia czysto finansowe nie istnieją: ani dla urzeczywistnienia możliwości produkcyjnych kraju, ani dla całkowitego rozdzielenia owoców produkcji, o nikim — przy tym — nie zapominając.

I to bez potrzeby upaństwowienia jakiegokolwiek przedsiębiorstwa; bez utopijnego dążenia do wyrównania poziomów życia; bez wprowadzania rewolucji w ustalone sposoby produkcji i przekazywania produktów na rynek; nie znosząc wynagrodzeń tym, którzy przez swoje czynności przedsiębiorstw, producentów lub handlowców, uruchamiają środki produkcyjne i oferują bogactwo ludności.

Można dodać, że dzięki systemowi finansowemu odzwierciedlającemu rzeczywistość, jakim jest Kredyt Społeczny, tzw. kraje głodujące mogłyby korzystać z bogactwa krajów o wielkiej produkcji.

Usunięcie przeszkód czysto finansowych otwiera perspektywy rozwoju wzbogacającego wszystkich, wzbogacającego zarówno w dziedzinie kulturalnej, jak w dziedzinie materialnej, ale którego nie można osiągnąć przy wadach obecnego systemu finansowego.